Viszonteladói általános szállítási feltételek

1. Megrendelés módja: telefonon és írásban (telefaxon, elektronikus úton, postai úton)

2. Szállítási díjak:

Utánvétes megrendelés esetén a szállítás teljes díját a megrendelő fizeti (Vevőszolgálat egyeztet a várható költségről a megrendelővel)
Nettó 50.000.- Ft alatti megrendelés esetén a következő lehetőségek vannak (mindkét esetben a vevőszolgálat felveszi a kapcsolatot a megrendelővel):

 • megrendelő szállítja el az árut szállító raktárából
 • megrendelő költségére kiszállítjuk: nettó 2.000- Ft / megrendelés
 • Nettó 50.000.- Ft-tól ingyenes kiszállítás.

A fentiektől való eltérés, szerződésben szabályozott szállítási feltételek szerint lehetséges.

3. A cég esetleges hibájából keletkező többlet költségeket (pl. utólagos vagy esetleges téves kiszállítás) teljes egészében átvállalja.


VISSZÁRU

 • Csak a cég által forgalmazott és a visszaküldés dátumát megelőző 3 hónapon belül, nálunk vásárolt terméket fogadjuk el visszáruként.
 • A visszáru küldését minden esetben engedélyeztetni kell a cég által kiadott vevői visszáru nyomtatványon (információ csere postán, faxon, e-mailen). Raktárunk csakis a jóváhagyott nyomtatvány ellenében fogadhat el visszárut. A visszáruzás engedélyezéséhez szükség van a visszáruzandó termékek gyártási (LOT) számára, lejárati idejére (a csomagoláson találhatóak meg) és az áru megvásárlását igazoló számla számára.
 • A visszaküldött áru bontatlan, sértetlen dobozokból állhat, valamint a termékek lejárata nem lehet kevesebb, mint 1 év.
 • Visszáru igényt évente egy alkalommal fogadunk el térítésmentesen, tárgyév november 30-ig.
 • A visszáru kezelésének díja a második alkalomtól az áru értékének 10%-a, de legalább nettó 4.000.- Ft.
 • A UPS Healthcare Hungary Zrt által működtetett raktárba (címe: DSV Hungária Kft. - Replant raktár, 2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 4.) beérkezett csomag ellenőrzésre, majd bevételezésre kerül. A cég pénzügyi osztálya csak ezután tudja elkészíteni a helyesbítő számlát. Ezzel egy időben kiállítja a 4. pontban megállapított visszáru kezelési díjat tartalmazó számlát.
 • A Maxis a. s., Medi GmbH és Sanyleg S.r.l. cégek által gyártott és nem tb támogatott szabadforgalmú termékeket nem áll módunkban visszavenni.
 • A cég a visszáruzott termékek visszautasításának jogát fenntartja.

REKLAMÁCIÓ

A szállítólevélen szereplő tételeknél esetlegesen előforduló hiány reklamációjára 3 munkanapon belül van lehetőség. A rejtett hibát az észleléstől számított 3 munkanapon belül köteles a Megrendelő a Szállítónak jelezni, mely tényt a szerződő felek jegyzőkönyvben rögzítenek. A minőségi reklamációt és az ezzel összefüggő díjtalan csere igényt a cég vevőszolgálatán a +06-1-374-9082 telefonszámon lehet bejelenteni.

KÉSEDELMES FIZETÉS, LEJÁRT TARTOZÁSOK KEZELÉSE

Késedelmes fizetés esetén a Szállító késedelmi kamat érvényesítésére jogosult, amelynek mértéke a mindenkor hatályos, erre vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint alakul (amennyiben ezt a felek közötti szállítási szerződés egyéb módon nem szabályozza).
Amennyiben Megrendelő fizetési késedelembe esik, Szállító a további áruszállításokat jogosult felfüggeszteni, illetőleg a tartozás rendezéséig nem fogad el további megrendeléseket.

Nemfizetés esetén - a kinnlevőség beszedését szolgáló 30 napos türelmi idő után a a cég a kinnlevőségét átadja a Creditexpress Magyarország Kft-nek behajtásra. A behajtással és a jogi eljárással kapcsolatos minden költség a Megrendelőt terheli.

EGYÉB FELTÉTELEK

A cég által forgalmazott termékek tárolási előírásai a Használati utasításon, illetve a csomagoláson találhatók, melyek minden esetben előírják a szükséges tárolási hőmérséklet tartományt és a nedvességtől védett helyen történő tárolást.

A szállítási szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében az Általános Szállítási Feltételek, valamint a Polgári Törvénykönyv előírásai az irányadóak.

Az általunk forgalmazott termékek ára a forint vezető devizákhoz viszonyított  gyengülése miatt változhat. Az árváltozás jogát fenntartjuk.